Terug naar het overzicht

Betaaldatum uitkeringen verandert in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf oktober 2021 betaalt gemeente Hoeksche Waard de uitkeringen aan het einde van de maand uit in plaats van aan het begin van de volgende maand zoals nu het geval is. Eerder adviseerde de Adviesraad Sociaal Domein om de betaaldatum te wijzigen zodat deze beter aansluit op betalingsverplichtingen van inwoners. Het college heeft besloten om dit advies over te nemen. Om inwoners goed te betrekken bij deze verandering gaat de nieuwe betaaldatum pas in oktober in. Alle inwoners van de Hoeksche Waard die een uitkering krijgen vanuit de participatiewet, IOAW of IOAZ hebben inmiddels een brief ontvangen.

Wethouder Huibert Steen is blij met deze verandering: ”Het is fijn dat de uitkering van de gemeente straks aansluit op de data waarop men salaris kreeg, toeslagen ontvangt, en rekeningen betaalt. Vanaf oktober maken we daarom de uitkeringen rond de 24ste  van de maand over.” Inwoners met een uitkering die afspraken hebben over maandelijkse betalingen, zoals de huur van hun huis, doen er goed aan om na te gaan of de huidige betaaldatum van rekeningen nog handig is met de nieuwe betaaldatum van de uitkering.

Betere aansluiting op situatie inwoners

De Adviesraad Sociaal Domein gaf aan dat de huidige betaaldatum aan het begin van de opvolgende maand bij sommige inwoners voor problemen zorgt. Met name bij de betaling van de vaste lasten, zoals huur, energie en de ziektekostenverzekering. Deze rekeningen moeten meestal voor het einde van de maand betaald worden. De nieuwe betaaldatum sluit daarom beter aan op de situatie van inwoners. Het ongevraagde advies werd dan ook enthousiast ontvangen door het college.

Makkelijker wijzigingen doorgeven via Mijn Inkomen

Een kleine groep van de inwoners met een uitkering moet maandelijks doorgeven welke inkomsten zij hebben. Om mogelijke zorgen weg te nemen volgen er komende weken nog persoonlijke gesprekken met hen. Wethouder Steen: “We vinden het heel belangrijk dat we deze inwoners ook meenemen in de verandering van de betaaldatum met een persoonlijke benadering. Zij kunnen voor de nieuwe betaaldatum vaak nog geen bewijsstuk aanleveren van de inkomsten over die maand. Op basis van een indicatie krijgen zij rond de 24ste al hun uitkering. Daarnaast maken we het voor hen makkelijker om inkomenswijzigingen door te geven. Vanaf oktober kan dat namelijk ook online via Mijn Inkomen.”