Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering dinsdag 26 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over het extra krediet voor dorpshuis De Swaensvoet? En over het initiatiefvoorstel Armoedebeleid? Dit en meer staat dinsdag 26 januari op de agenda van de raad. De raadsvergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering live online volgen. Welkom!

Initiatiefvoorstel Armoedebeleid

De PvdA Hoeksche Waard heeft een initiatiefvoorstel ingediend. De PvdA vraagt met dit voorstel aan de raad om armoedebeleid vast te stellen op basis waarvan het college een uitvoeringsprogramma Armoede kan opstellen. Juist in deze tijd van corona, doen steeds meer mensen een beroep op de gemeente, mede omdat zij in de schulden komen. De PvdA vindt daarnaast dat de gemeente onder meer een ruimhartiger armoedebeleid moet uitvoeren dan tot nu toe. Het initiatiefvoorstel is het enige voorstel dat wordt besproken tijdens de raadsvergadering van 26 januari. 

Wat is een initiatiefvoorstel?

Een voorstel vanuit (een fractie van) de raad om beleid of een verordening te wijzigen, noemen we een initiatiefvoorstel. Dit is bijzonder, in de meeste gevallen stelt het college – in een raadvoorstel – wijzigingen voor aan de raad.  

Hamerstukken

De raad heeft dinsdag 26 januari vooral hamerstukken op de agenda staan. Hamerstukken zijn (meestal) voorstellen van het college, waar de meerderheid van de fracties het mee eens is: de raad besluit wat het college voorstelt. De voorzitter van de raad hamert tijdens de vergadering de voorstellen, met een slag van de hamer, af. Voordat de slag van de hamer valt kunnen de fracties hun stemverklaring geven.

Wat is een stemverklaring? 

Met een stemverklaring kun je als fractie toelichten waarom je het met het besluit wel of niet eens bent. 

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op 26 januari 2021 hier live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier. Klik op datum 26 januari 2021.