Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering dinsdag 23 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over de uitgangspunten van de Transitievisie Warmte? En over de TONK-regeling om corona effecten te bestrijden? Dit en meer staat dinsdagavond 23 maart op de agenda van de raad. De raadsvergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering live online volgen. Welkom!

Nota van uitgangspunten Transitievisie Warmte

De gemeente wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft daarvoor eind vorig jaar het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Dit programma heeft 4 thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. 

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is in het nationaal Klimaatakkoord onder meer afgesproken dat iedere gemeente uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) heeft. In deze visie staat wat de gemeente kan bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen door aardgas als warmtebron te vervangen door een duurzamere warmtebron. Voordat er een visie kan worden vastgesteld heeft het college uitgangspunten voor deze visie opgesteld. Op 23 maart neemt de raad een besluit over deze uitgangspunten.

TONK-regeling

TONK staat voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is een landelijke regeling om de gevolgen van de coronamaatregelen te bestrijden. De uitvoering van deze regeling wordt per gemeente (lokaal) vastgesteld. De raad neemt 23 maart hierover een besluit.

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op 23 maart 2021 hier live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. 

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier. Klik op datum 23 maart 2021.