Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering dinsdag 20 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over de Visie op de vrijetijdseconomie? Of over de startnotitie om tot een Participatievisie te komen? En stemt ze in met de conclusies van het rekenkameronderzoek ‘Gemeente Hoeksche Waard: 100% dienstverlenend?’ Dit en meer staat dinsdagavond 20 april op de agenda van de raad. De vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en is  live online te volgen. Welkom!

Beheer gemeentelijk vastgoed

De gemeente wil het beheer van gemeentelijke gebouwen (vastgoed) verder verbeteren. Het college heeft daarom in een beleidsnota beschreven hoe zij wil komen tot professioneel beheer van dit vastgoed. In deze beleidsnota staan 4 mogelijkheden om het vastgoed te beheren en 6 afwegingscriteria om uit deze 4 mogelijkheden een goede keuze te kunnen maken. Op 20 april neemt de raad een besluit over het verder uitwerken van de 4 mogelijkheden. Het is de bedoeling dat de raad dan in juli van dit jaar kiest hoe de gemeente haar vastgoed gaat beheren.

Beleidsplan schulddienstverlening 2021-2024

Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. Het huidige Schulddienstverleningsplan loopt tot 1 juli 2021. De raad besluit 20 april over de  voorgestelde uitgangspunten van het nieuwe beleid. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan voor juli door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op 20 april 2021 hier live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier. Klik op datum 20 april 2021.