Terug naar het overzicht

Besluitvormende raadsvergadering dinsdag 16 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Klaaswaal? En stemt de gemeenteraad in met de ontwikkelagenda Hoeksche Waard? Dit en meer staat dinsdagavond 16 november op de agenda van de raad. Kijkt u mee? De vergadering start om 19.30 uur.

Inrichting van de Hoeksche Waard nu en in de toekomst

Het college wil de ruimtelijke visies van de voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard omvormen naar één visie voor de gehele Hoeksche Waard: “de Ontwikkelagenda Hoeksche Waard”. Met een ruimtelijke visie laat je als gemeente zien hoe je het gemeentelijk grondgebied wil inrichten, nu en in de toekomst. Het college heeft in de Ontwikkelagenda 3 ‘denklijnen’ opgenomen, waarlangs zij ons eiland wil inrichten:

  • Clustering van programma’s in plaats van spreiding;
  • Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland;
  • Benutten van kansen.

Om een voorbeeld te geven: het college stelt voor om nieuwe woningbouwprojecten te clusteren in plaats van te spreiden over het eiland en de karakteristieken van het landschap (monumentale dijken, kreken en open polders) te versterken. Wat besluit de raad hierover? Kijk mee op 16 november.

Bedrijventerrein Klaaswaal uitbreiden

Het college wil 2 lokale bedrijven de mogelijkheid geven uit te breiden. Dat kan niet zomaar, daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op dit aangepaste bestemmingsplan mogen omwonenden en andere belanghebbenden reageren. Er is één reactie gegeven, van de provincie. Zij wil dat het plan alleen de huidige uitbreiding toestaat. Het plan is daarop aangepast. De raad besluit 16 november of het bedrijventerrein van Klaaswaal mag worden uitgebreid met 0,8 hectare.

Vergadering live online volgen

U kunt de vergadering op dinsdag 16 november 2021 live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum 16 november 2021.