Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering dinsdag 15 december

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over het programmaplan Duurzaamheid? En over de slotrapportage?  Dit en meer staat dinsdag 15 december op de agenda van de raad. De raadsvergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering live online volgen. Welkom!

Op 15 december besluit de raad onder meer over verordeningen van de Wet ARHI (algemene regels herindeling), 3 bestemmingsplannen, de slotrapportage 2020, een begrotingswijziging, nieuwe leden begeleidingscommissie van de Rekenkamer Hoeksche Waard, instellen van een commissie Raadscommunicatie en het programmaplan Duurzaamheid. 

Slotrapportage

2 keer per jaar rapporteert het college over financiële afwijkingen op de begroting, in de zomer (zomerrapportage) en in de winter (slotrapportage). Het jaar 2020 is een bijzonder jaar door de coronacrisis. Mede hierdoor heeft de gemeente nog niet alle beleidsvoornemens van 2020 (helemaal) uitgevoerd. De gemeente stelt de gemeenteraad voor om deze werkzaamheden door te schuiven naar 2021, met het budget dat daar bij hoort. 

Programmaplan Duurzaamheid

Verduurzaming van de Hoeksche Waard is 1 van de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een plan opgesteld met 4 thema’s: energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het plan is gemaakt met inbreng van raadsleden, inwoners en organisaties uit de Hoeksche Waard. Het moet ervoor zorgen dat de Hoeksche Waard verder verduurzaamt en klaar is voor de toekomst. Het college vraagt aan de raad om het programmaplan vast te stellen. 

Harmoniseren: de Wet ARHI

De Wet ARHI staat voor Algemene Regels Herindeling. In deze Wet staan regels voor heringedeelde gemeenten, zoals gemeente Hoeksche Waard. De voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard hadden op veel thema’s hun eigen verordeningen. Zoals voor Woonschepen en Huisvesting. Maar ook voor Jeugdhulp en Schulddienstverlening. De Wet bepaalt dat op 1 januari 2021 de gemeente voor elk van deze thema’s 1 verordening heeft. Dit wordt ook ‘harmonisatie’ genoemd. 

Hamerstukken

De raad heeft dinsdag 15 december bespreekvoorstellen en hamerstukken op de agenda staan. Hamerstukken zijn voorstellen van het college, waar alle fracties het mee eens zijn: de raad besluit wat het college voorstelt. De voorzitter van de raad hamert tijdens de vergadering de voorstellen, met een slag van de hamer, af. 

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op dinsdag 15 december live online hier volgen. De uitzending begint om 19.30 uur.

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier. Klik op datum 15 december 2020.