Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering 15 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over de nieuwe invulling van het voormalig gemeentehuis Numansdorp? En stemt de raad in met het beleidsplan Schulddienstverlening? Dit en meer staat dinsdagavond 15 juni op de agenda van de raad. De vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en is live online te volgen. Welkom!

Compensatie buitensportverenigingen corona 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen moesten buitensportaccommodaties en kantines dicht. De gemeente had eerder al besloten dat de buitensportaccommodaties geen huur hoefden te betalen in de periodes dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie. Echter, sommige buitensportverenigingen doen zelf het beheer en het onderhoud van de accommodatie (en betalen geen huur). Met dit raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor om ook deze verenigingen (voor een deel) te compenseren door middel van een subsidie.

Nieuwe invulling voormalig gemeentehuis Numansdorp

De gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen hebben samen met de dorpshuisgroep onderzoek gedaan naar een nieuwe invulling voor het leegstaande gemeentehuis in Numansdorp. De uitkomst is om het voormalige gemeentehuis om te bouwen naar een maatschappelijke ruimte voor de dorpshuisgroep en tijdelijke woningen voor jongeren en andere doelgroepen die voor korte tijd woonruimte zoeken. Het college vraagt de raad om hiervoor geld beschikbaar te stellen om dit te realiseren.

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op dinsdag 15 juni 2021 live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 15 juni 2021.