Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering 13 oktober 2020

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard op 13 oktober was een volle. In totaal stonden 15 voorstellen op de agenda. 8 daarvan waren zogenaamde hamerstukken. Over 7 voorstellen wilden de fracties nog debatteren, voordat zij een besluit konden nemen. Ten slotte waren er twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Rond middernacht sloot burgemeester Van Hemmen de vergadering. De raad nam onder andere een besluit over de harmonisatie van de marktverordening, de zienswijze op de begrotingswijziging Dienst Gezondheid & Jeugd en de kaders voor doorontwikkeling van HWWerkt. En over de bomenverordening, het zwembad te Numansdorp en de kerkklokken van Mijnsheerenland. Hier kun je de vergadering terugkijken: https://bit.ly/3dtsI7O.

Bomenverordening aangenomen

Alle voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard hebben beleid en spelregels vastgesteld over bomen in hun gemeente. Bijvoorbeeld welke bomen waardevol zijn, maar ook over kappen, aanplant, en bijvoorbeeld wanneer er overlast is van bomen. De gemeenteraad heeft het voorstel van het college voor één verordening voor de Hoeksche Waard vastgesteld.

Overdekt zwembad

De raad heeft het voorstel van het college om verder aan de slag te gaan met het plan om het zwembad in Numansdorp te vervangen vastgesteld. Daarbij heeft de raad met grote meerderheid een amendement aangenomen. Het amendement zegt dat naast het voorgestelde voorkeursscenario ook het oorspronkelijke beoogde scenario moet worden bekeken. Dit omdat de raad nu nog te weinig zicht heeft op de kosten. De raad wil in het tweede kwartaal van 2021 een definitief besluit nemen. Het college reageerde positief op het amendement.

De klokken mogen ’s nachts weer luiden

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college om ook ’s nachts de klokken te laten luiden in de gemeente Hoeksche Waard vastgesteld.

Raad verzoekt het college om samen spelen in de Hoeksche Waard mogelijk te maken

De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen waarmee het college wordt gevraagd samen spelen voor kinderen met en zonder beperking mogelijk te maken. Zodra een speeltuin wordt vernieuwd, wil de raad dat er meteen maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid en bespeelbaarheid voor kinderen met een beperking te verbeteren. De raad wil dorpsgerichte participatietrajecten op laten zetten, waarbij kinderen en hun ouders suggesties kunnen doen om speeltuinen in de buurt geschikt te maken voor samen spelen. Ten slotte vraagt de gemeenteraad om binnen 6 maanden met een voorstel te komen om in het voorjaar van 2022 tenminste in ieder dorp een speelplek te hebben, waar kinderen met en zonder beperking echt samen kunnen spelen.

Raad verzoekt het college om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te optimaliseren

De raad heeft in zijn besluitvormende raadsvergadering de motie aangenomen om hiervoor beleid te maken. De raad wil daarbij meegenomen hebben dat er een voorlichtingstraject komt over hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de openbare ruimte in het dagelijks gebruik ook goed toegankelijk blijft.