Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering 13 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over de plannen van het college om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te kunnen zijn? En, welke keuzes maakt de gemeenteraad over de gebouwen voor maatschappelijke activiteiten?  Dit en meer staat dinsdagavond 13 juli op de agenda van de raad. De vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en is live online te volgen. Welkom!

Naar een duurzame Hoeksche Waard

In december 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid Hoeksche Waard vastgesteld. Daarin staan de volgende doelen: Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal, de gemeente heeft in 2050 veerkrachtige ecosystemen, is in 2050 volledig klimaatadaptief en is in 2050 100% circulair. Het college heeft per doel in een uitvoeringsprogramma beschreven hoe de gemeente deze doelen wil bereiken. De raad wordt gevraagd om de uitvoeringsprogramma’s vast te stellen.

Gemeentelijk gebouwen voor maatschappelijke activiteiten

Het college heeft een nota geschreven over het exploiteren en beheren van gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijke activiteiten. Daarin staan uitgangspunten beschreven, bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs. Besluit de gemeenteraad wat het college voorstelt?

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op dinsdag 13 juli 2021 live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum 13 juli 2021.