Terug naar het overzicht

Besluitvormende raadsvergadering dinsdag 12 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Stemt de gemeenteraad Hoeksche Waard in met het bestemmingsplan Tienvoet in Heinenoord? En wat besluit de gemeenteraad over het beheer en de exploitatie van de gebouwen van de gemeente? Dit en meer staat dinsdagavond 12 oktober op de agenda van de raad. Kijkt u mee? De vergadering start om 19.30 uur.

Woningbouw Tienvoet Heinenoord

In Heinenoord wil de gemeente 142 nieuwe woningen bouwen. Tijdens de ter inzagetermijn heeft de raad zienswijzen ontvangen op dit plan. Met zienswijzen kunnen inwoners en anderen aangeven dat zij het niet (helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij willen veranderen. Een aantal zienswijzen hebben geleid tot een aangepast plan. Zo is bijvoorbeeld een deel waar water zou komen, aangepast naar groen.

Beheer en exploitatie gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om het beheer en het gebruik van gebouwen van de gemeente te uniformeren. De raad heeft in een eerdere vergadering opdracht  gegeven om ook de variant mee te nemen, waarbij beheer en exploitatie op onderdelen bij gebruikers  kan worden neergelegd. Het college stelt de raad nu voor om het beheer en de exploitatie aan één partij over te dragen, maar wel met deze partij af te spreken dat gebruikers van gemeentelijke gebouwen, wanneer zij dat wensen en voor zover dat mogelijk is, onderdelen van beheer- en exploitatietaken zelf kunnen oppakken.

Parallelweg N217 ‘s-Gravendeel

In de periode van 2023 tot en met 2024 pleegt Rijkswaterstaat onderhoud aan de Heinenoordtunnel. De tunnel kan dan in het weekend of door de week afgesloten zijn voor verkeer. Ten tijde van de afsluiting zal het verkeer gebruik gaan maken van de lokale wegen, waaronder de N217. Om er voor te zorgen dat het verkeer niet vastloopt is een van de maatregelen om een parallelweg aan te leggen naast de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. De parallelweg zal daarnaast permanent als calamiteitenroute worden gebruikt bij ongevallen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen binnengekomen. Daardoor is het plan op een aantal punten gewijzigd.

Kosten Jeugdzorg ZHZ

De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft meer geld nodig voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Voor gemeente Hoeksche Waard betekent dit een verhoging van 0,7 miljoen euro in 2021. Deze kosten kunnen betaald worden uit de bijdrage die is ontvangen van het Rijk. Het college stelt de raad voor om positief advies te geven op de begrotingswijziging van de dienst.

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op dinsdag 12 oktober 2021 live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzending begint om 19.30 uur. 

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op de datum 12 oktober 2021.