Terug naar het overzicht

Besluitvormende raadsvergadering 25 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad over de besteding van de Enecogelden?  En stemt de raad in met uitbreiding van de Agendacommissie? Dit en meer staat dinsdagavond 25 mei op de agenda van de raad. De vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en is  live online te volgen. Welkom!

Tiny Houses in de Hoeksche Waard?

Om de bouw van Tiny Houses mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Met dit plan kunnen er 7 Tiny Houses worden gebouwd. Dit zijn kleine woningen met een maximale oppervlakte van 50 m2. De woningen zijn energieneutraal. De raad besluit op 25 mei of zij het bestemmingsplan vaststelt.

Agendacommissie gemeenteraad Hoeksche Waard

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft een Agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda’s op voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad en beoordeelt of de voorstellen die van het college komen geagendeerd kunnen worden voor de raad. In de Agendacommissie zitten voorzitters van raadsbijeenkomsten/vergaderingen van de raad. Op 25 mei besluit de raad of hij akkoord kan gaan met het benoemen van twee extra leden.

Vergadering live online te volgen

U kunt de vergadering op 25 mei 2021 live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 25 mei 2021.