Terug naar het overzicht

Behoedzame begroting 2022 voor Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdagavond 4 november heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard een structureel sluitende begroting voor 2022 vastgesteld. Een ‘behoudende begroting’, waarin weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven.

Bij de begrotingsbehandeling spraken veel raadsleden hun bezorgdheid uit over de financiële risico’s die op de loer liggen. Vooral de onzekerheid over de rijksbijdragen voor de Jeugdhulp en de Verduurzaming baren de raad zorgen. Volgens de gemeenteraad kan dit het positieve resultaat van de begroting bedreigen. 

De Auditcommissie vindt dat in de begroting een goede aanzet is gegeven voor het aangeven van de maatschappelijke gevolgen van de begroting, dat een uitwerking is van de perspectiefnota, het richtinggevend financieel en beleidskader voor de komende jaren. Wel zou de gemeenteraad, zo constateert de Auditcommissie, zich meer moeten beperken tot het bespreken van de maatschappelijke betekenis van de begroting en de daarbij behorende besluiten. De vraag bij de begrotingsbehandeling is veel meer of de financiële uitwerking past bij de beleidsvoornemens van de Perspectiefnota in plaats van te debatteren over de uitvoering.

Auditcommissie, wat is dat?

De gemeenteraad moet de inkomsten en uitgaven controleren van de gemeente. Om de raad daarin te ondersteunen heeft de gemeenteraad een auditcommissie. Daarin zitten raads- en burgerleden met verstand van financiën. De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad.