Terug naar het overzicht

Beeldvormende vergadering dinsdag 5 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 5 januari 2021 heeft de raad vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die graag het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten online live volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op onder andere de volgende onderwerpen: Renovatie sportcentrum Strijen, extra krediet voor dorpshuis De Swaensvoet in Nieuw-Beijerland en de klachtenregeling van de gemeente.

Renovatie dorpshuis De Swaensvoet

In 2018 is de gemeenteraad van de voormalige gemeente Korendijk akkoord gegaan met een krediet voor de verbouwing van het dorpshuis. Het ontwerp uit 2018 is geactualiseerd en aangevuld met extra duurzaamheidsmaatregelen. De raad wordt gevraagd een extra krediet van € 780.000,- te verlenen.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Sociaal domein / Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de onderwerpen ‘Initiatiefvoorstel Armoedebeleid’ en op de voorgestelde begrotingswijziging van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor de jeugdhulp. 

Initiatiefvoorstel Armoedebeleid

De PvdA Hoeksche Waard heeft een initiatiefvoorstel ingediend. De PvdA vraagt met dit voorstel aan de raad om armoedebeleid vast te stellen op basis waarvan het college met een uitvoeringsprogramma Armoede kan opstellen. Juist in deze tijd van corona, doen steeds meer mensen een beroep op de gemeente, mede omdat zij in de schulden komen. De PvdA vindt daarnaast dat de gemeente onder meer een ruimhartiger armoedebeleid moet uitvoeren dan tot nu toe.  De raad besluit in zijn besluitvormende vergadering (26 januari 2021) of dit voorstel wordt vastgesteld.

Wat is een initiatiefvoorstel?

Een voorstel vanuit (een fractie van) de raad om beleid of een verordening te wijzigen, noemen we een initiatiefvoorstel. Dit is bijzonder, in de meeste gevallen stelt het college – in een raadvoorstel – wijzigingen voor aan de raad. 

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 5 januari hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 5 januari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag 5 januari uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 5 januari om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 4 januari 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Liever inspreken vanuit het gemeentehuis?  Dan kunt u op 5 januari om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 5 januari 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?