Terug naar het overzicht

Beeldvormende vergadering dinsdag 30 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 30 maart 2021 heeft de raad vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 2 bestemmingsplannen en de eenmalige vermindering van rioolheffing. Er zijn ook presentaties over het beheer van het gemeentelijk vastgoed en over het rapport van de rekenkamer over de dienstverlening van de gemeente.

Eenmalige vermindering rioolheffing

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een eenmalige vermindering van de rioolheffing. Dat betekent een teruggave van € 50,- voor eenpersoonshuishoudens en € 100,- voor meer persoonshuishoudens. De ‘spaarpot’ die de gemeente heeft opgebouwd voor riolering kan worden verlaagd. Vandaar deze eenmalige teruggave.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Sociaal Domein / Duurzaamheid en Economie’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs, uitgangspunten Schulddienstverlening 2021-2024 en de keuzenota Visie vrijetijdseconomie.

Visie op vrijetijdseconomie Hoeksche Waard

Vrijetijdseconomie (ook wel gastvrijheidseconomie genoemd) versterkt de economische positie van de Hoeksche Waard en draagt bij aan het behoud van natuur, landschap en erfgoed. Om de juiste keuzes te maken is een visie op vrijetijdseconomie nodig. In februari van dit jaar heeft de raad al informatie van het college ontvangen over de huidige situatie van de gemeente Hoeksche Waard als toeristisch-recreatieve bestemming, wet- en regelgeving en trends en ontwikkelingen. Met de keuzenota kan de raad de kaders en koers voor de verdere uitwerking van de visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard aangeven. Hier een filmpje over dit onderwerp.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 30 maart hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 30 maart 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 30 maart uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 30 maart om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 29 maart 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op 30 maart om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 30 maart 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?