Terug naar het overzicht

Beeldvormende vergadering dinsdag 2 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 2 maart 2021 heeft de raad vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op 3 bestemmingsplannen, op aanscherping van de positionering gebiedsmarketing, normenkader jaarstukken gemeente HW 2020 en op het 3e steunpakket coronacompensatie. Over dit steunpakket wordt in deze beeldvormende bijeenkomst een toelichting gegeven.

Ontwikkeling gebiedsmarketing

Het college heeft in overleg met de raad en andere betrokkenen beschreven hoe zij de gemeente Hoeksche Waard in de markt wil zetten: “In de Hoeksche Waard leef je het gezonde leven, op je eigen tempo in alle vrijheid, met ruimte om je heen op een steenworpafstand van de dynamische stad. Een eiland waar vaak iets te doen is,  met leuke winkels en goede horeca. Waar het buitenleven dichtbij is. Met prachtige vergezichten, kleurrijke akkerranden en kreken en omringd door de Delta. Een gebied met vruchtbare grond voor vindingrijke doeners. Waar de mensen hard werken, samen ondernemen en voor elkaar zorgen.” Deze positionering heeft aanscherping nodig, vindt het college. Zij vraagt de raad om te besluiten de focus te leggen op recreatie. 

Beeldvormende bijeenkomst ‘Sociaal Domein / Duurzaamheid en Economie’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de Nota van uitgangspunten Transitievisie Warmte.

Nota van uitgangspunten Transitievisie Warmte

De gemeente wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft daarvoor eind vorig jaar het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Dit programma heeft 4 thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. 

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is in het nationaal Klimaatakkoord onder meer afgesproken dat iedere gemeente uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) heeft. Uit deze visie moet blijken wat de gemeente kan bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen door het vervangen van aardgas als warmtebron door een duurzamere warmtebron. De raad wordt gevraagd om de nota van uitgangspunten van de TVW vast te stellen. 

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 2 maart hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 2 maart 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 1874. 

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 2 maart om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 1 maart 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op 2 maart om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 2 maart 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 1874?

Social media

Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche Waard? Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volgt u ons al?