Terug naar het overzicht

Beeldvormende vergadering dinsdag 2 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 2 februari 2021 heeft de raad vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die graag het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op 2 bestemmingsplannen, kredietvoorstel huisvesting buitendienst en op het onderwerp ‘Achtervangovereenkomst HW wonen’. NL Delta houdt een presentatie.

Nationaal Park NL Delta

NL Delta is een programma dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in het dynamische deltagebied van de Biesbosch tot voorbij de Haringvlietdam. Het bureau NL Delta zet zich in voor het oprichten van een nationaal park voor dit gebied. Omdat de Hoeksche Waard binnen dit (mogelijke) nationale park valt, wordt de raad regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Op 2 februari houdt bureau NL Delta een presentatie over de voortgang.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Sociaal Domein / Duurzaamheid en Economie’

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de onderwerpen ‘Ambachtscentrum Samen circulair’, op de verordening jeugdhulp gemeente HW 2021 en op het rapport van de Rekenkamer ‘Gemeente HW energieneutraal in 2040?’

Ambachtscentrum ‘Samen circulair’

De stichting Samen circulair wil een circulair ambachtscentrum oprichten dat in 2023 kostendekkend moet zijn. In dit centrum staat producthergebruik centraal. Onnodig weggooien van grondstoffen en materialen wordt voorkomen door een kringloopwinkel, een werkplaats, de milieustraat, ondernemers en onderwijs met elkaar te verbinden. De raad wordt gevraagd om voor maximaal €75.000,- garant te staan voor een extra subsidie aan de stichting.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 2 februari hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 2 februari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 2 februari uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 2 februari om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 1 februari 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op 2 februari om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 2 februari 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?

Social media

Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche Waard? Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volgt u ons al?