Terug naar het overzicht

Beeldvormende vergadering dinsdag 11 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 11 mei 2021 heeft de raad vanaf 19.30 uur zijn beeldvormende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard. 

In de bijeenkomst kunt u inspreken op 3 bestemmingsplannen, op de ‘Besteding Enecogelden’ en op het beschikbaar stellen van geld voor ventilatie in scholen.

Uitgangspunten besteding van Enecogelden

In 2020 heeft gemeente Hoeksche Waard haar aandelen in energiebedrijf Eneco verkocht. De opbrengst is ruim 82 miljoen euro. Het college heeft over hoe dit geld te (kunnen) besteden een nota geschreven. In de nota stelt het college de raad voor om een deel van het geld te bewaren voor later. Het college stelt de raad ook voor om het bedrag dat volgens het college wel kan worden uitgegeven, te besteden aan het sluitend houden van de begroting van de gemeente.

Geld beschikbaar stellen voor ventilatie in scholen

Sinds eind vorig jaar kunnen schoolbesturen een bijdrage krijgen in de kosten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat om schoolgebouwen van het basis- en voortgezet onderwijs. De bijdrage in de kosten is maximaal 30%. De andere 70% wordt door de schoolbesturen zelf betaald. Gemeenten kunnen namens schoolbesturen aanvragen hier voor indienen. 17 Scholen in de Hoeksche Waard hebben een beroep gedaan op deze uitkering. De gemeenteraad wordt onder meer gevraagd het college toestemming te geven om de toegekende gelden beschikbaar te stellen aan de scholen.

Bijeenkomst online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomst op 11 mei live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier. Klik op datum 11 mei 2021.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via het e-mailadres  griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 11 mei uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 11 mei om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 10 mei 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op 11 mei om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 11 mei 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 18 74?