Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomsten dinsdag 29 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de uitwerking van het programmaplan Duurzaamheid of over de tweede begrotingswijziging? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 29 november.

Welkom op de 2 beeldvormende raadsbijeenkomsten in het gemeentehuis van Oud-Beijerland!

De 2 beeldvormende bijeenkomsten beginnen allebei om 19.30 uur. Het gemeentehuis is aan de W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. U kunt de bijeenkomsten ook live volgen via de website van de gemeenteraad.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

De nieuwe jongerenraad stelt zich voor aan de raad

Voordat de bijeenkomsten beginnen maakt de gemeenteraad kennis met de nieuwe jongerenraad. Voor het einde van het jaar zal de jongerenraad officieel geïnstalleerd worden. De jongerenraad kan dan de gemeenteraad, de burgemeester of het college adviseren over onderwerpen die jongeren aangaan.

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare Ruimte

In deze bijeenkomst kunt u spreken over de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard Zuidwest, de nota ‘Stimuleren startend Ondernemerschap’ en over de verdere uitwerking van het programmaplan Duurzaamheid.

Voorkeurstracé voor de ontsluiting van Hoeksche Waard Zuidwest

De gemeente kijkt samen met het waterschap naar de mogelijkheden om de wegenstructuur aan de zuidwest kant van de Hoeksche Waard te verbeteren. Dinsdagavond 29 november vormt de gemeenteraad een beeld van het voorgelegde wegenplan. Het plan is opgesteld onder begeleiding van een bureau, waaraan verschillende mensen, organisaties en experts hebben meegedacht. Het aanleggen van deze nieuwe wegen en het aanpassen en verbreden van bestaande wegen kan de doorstroming van verkeer verbeteren. Wanneer (vracht)auto’s niet meer over oudere dijk- en polderwegen rijden, neemt de geluidsoverlast voor omwonenden af. Het stiltegebied wordt ook niet belast.

Nota ‘Stimuleren startend Ondernemerschap’

Hoe kan de gemeente nieuwe ondernemers in Hoeksche Waard stimuleren en helpen? Dinsdagavond 29 november luistert de gemeenteraad naar een presentatie over de nota ‘Stimuleren startend Ondernemerschap’. In deze nota komt aan bod hoe startende ondernemers hier zelf naar kijken en welke ambities de gemeente heeft. Nieuwe ondernemers zijn gebaat bij heldere regels en wetten, lage lasten en geschikte werkplekken. Hoe kan de gemeente in de toekomst hieraan bijdragen?

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de tweede begrotingswijziging en de belastingverordening 2023.

De complete agenda en stukken voor de bijeenkomsten vindt u op de website van de gemeenteraad. Klik op de datum van 29 november 2022.

Wilt u spreken tot de raad?

Neem dan uiterlijk dinsdag 29 november 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.