Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomsten dinsdag 24 en donderdag 26 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 24 november en donderdagavond 26 november vanaf 19.30 uur heeft de raad ‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die graag het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst online live volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

U kunt op dinsdagavond 24 november inspreken op de volgende onderwerpen: Nota omgevingskwaliteit Hoeksche Waard, drie bestemmingsplannen, drie regelingen wegens de Wet ARHI, belastingverordeningen, begrotingswijziging voor Samenwerkingsovereenkomst Snel internet en de slotrapportage.

Slotrapportage

Twee keer per jaar rapporteert het college over financiële afwijkingen op de begroting, in de zomer (zomerrapportage) en in de winter (slotrapportage). Het jaar 2020 is een bijzonder jaar door de coronacrisis. Mede hierdoor heeft de gemeente (nog) niet alle beleidsvoornemens van 2020 (volledig) uitgevoerd. De gemeente stelt de gemeenteraad voor om deze werkzaamheden door te schuiven naar 2021, met het budget dat daar bij hoort.

Op donderdagavond 26 november kunt u inspreken op de volgende onderwerpen: Visie Peuteropvang en voorschoolse educatie, 5 regelingen wegens de Wet ARHI en het programmaplan Duurzaamheid.

Programmaplan Duurzaamheid

Verduurzaming van de Hoeksche Waard is één van de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een plan opgesteld met vier thema’s: energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het plan is gemaakt met inbreng van raadsleden, inwoners en organisaties uit de Hoeksche Waard. Het moet er voor zorgen dat de Hoeksche Waard verder verduurzaamt en klaar is voor de toekomst.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 24 en 26 november hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 24 of 26 november 2020.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 18 74.

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag 24 november uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 24 november om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 23 november 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl? 
  • Liever inspreken vanuit het gemeentehuis?  Dan kunt u op 24 november om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 24 november 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?

Op de volgende 3 manieren kunt u op donderdag 26 november uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk donderdag 26 november 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk woensdag 25 november 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Liever inspreken vanuit het gemeentehuis?  Dan kunt u op 26 november om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk donderdag 26 november 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?