Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst met twee presentaties

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 2 juni vanaf 19:30 uur vindt er een openbare beeldvormende bijeenkomst plaats met twee presentaties. U kunt deze presentaties achter elkaar volgen.

Om 19:30 uur start de presentatie over Actieplan economische gevolgen coronacrisis. Om 20:30 uur de presentatie over de Visie op de Buitendienst van de gemeente Hoeksche Waard.

U kunt de beeldvormende bijeenkomst hier volgen.

U kunt hier vooraf kennis nemen van de stukken voor deze beeldvormende bijeenkomst.

Inspreken

De gemeenteraad geeft u altijd de gelegenheid om tijdens beeldvormende bijeenkomsten in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt voor deze bijzondere beeldvormende bijeenkomst vooraf en achteraf reageren.

Als u vooraf reageert, kunt u uw schriftelijke reactie tot uiterlijk dinsdag 2 juni12:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en de presentatie waarop u reageert. Uw reactie wordt dan voor de bijeenkomst nog toegevoegd aan de betreffende presentatie. Raads- en burgerleden kunnen dan rekening houden met uw reactie bij vragen over de presentatie.

Als u achteraf reageert, dan kunt u dit doen uiterlijk vrijdag 5 juni 12:00 uur naar het zelfde e-mail adres.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.