Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 6 december

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de tweede begrotingswijziging of het rapport ‘Cultuur en Samenwerking Hoeksche Waard’? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 6 december. Deze bijeenkomst stond gepland op dinsdag 29 november, maar is door technische problemen verplaatst.

Welkom op de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. U bent van harte welkom om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune. U kunt de bijeenkomst ook live volgen via de website van de gemeenteraad.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van de zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.

De kosten van het collegeprogramma zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging

In het collegeprogramma staan alle projecten en activiteiten die het college de komende 4 jaar wil uitvoeren. Dit is een uitwerking van de ambities die in het hoofdlijnenakkoord ‘Samen doordacht doen’ staan. Om het collegeprogramma uit te voeren is geld nodig. Deze kosten zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging. Het college geeft een presentatie aan de raad over deze begrotingswijziging.

Wilt u het woord richten tot de raad?

Neem dan uiterlijk dinsdag 6 december voor 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda en stukken voor deze bijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad. Klik op de datum 6 december 2022.