Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 26 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over bijvoorbeeld de visie Vrijetijdseconomie of over de begroting van de gemeente in 2022? Dat kan tijdens de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 26 oktober 2021. Beide bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.  

Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven. De raad luistert en stelt vragen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 3 bestemmingsplannen, de begroting 2022 en de heffingsverordeningen 2022.

Heffingen 2022

Jaarlijks doet het college een voorstel aan de raad over de het verhogen, verlagen of gelijk houden van lokale heffingen en belastingen. Dan kunt u denken aan de rioolheffing, maar ook aan de hoogte van de hondenbelasting. De gemeenteraad moet de heffingen vaststellen, anders kan de gemeente in 2022 deze heffingen niet innen.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de visie Wonen Welzijn en Zorg en op de visie Vrijetijdseconomie.

Vrijetijdseconomie in de Hoeksche Waard

Volgens de gemeenteraad is de vrijetijdssector (toerisme en recreatie) belangrijk voor de werkgelegenheid in Hoeksche Waard en de aantrekkingskracht als woongemeente. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de koers van de vrijetijdseconomie vastgesteld. Het college heeft op basis van deze koers een visie geschreven, samen met onder andere ondernemers. In de visie zijn de ambities en doelen voor de vrijetijdseconomie in 2030 te lezen en wat ze gezamenlijk willen doen om deze waar te maken.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 26 oktober live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 26 oktober, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 26 oktober uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail dinsdag 26 oktober tot 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 25 oktober 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op dinsdag 26 oktober om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het persoonlijk inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 26 oktober 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?