Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 21 juni

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de jaarrekening van de gemeente? Of over een plan voor uitbreiding van een bedrijf aan de Smidsweg in Westmaas? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 21 juni. De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur.  Let op: de bijeenkomsten worden niet uitgezonden. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. 

Op dinsdagavond 21 juni zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Op 21 juni kunt u ook uw stem laten horen over een wijziging in de begroting voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne of over de begroting 2023 van SVHW. SVHW is een organisatie die namens de gemeente belastingen heft. Dan kunt u denken aan de rioolheffing of de afvalstoffenheffing. De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten vindt u op de website van de gemeenteraad. Klik op datum dinsdag 21 juni.

Voorstel uitbreiding bedrijfslocatie

De eigenaar van een bedrijf aan de Smidsweg 24 in Westmaas wil graag uitbreiden. De eigenaar heeft 3 stukken naastgelegen grond gekocht. Daar zit nu nog ‘bestemming’ Detailhandel’ en ‘Agrarisch met waarden’ op. De gemeente wil deze bedrijfsuitbreiding mogelijk maken en stelt de raad voor om de 3 aangekochte percelen de bestemming ‘Bedrijf’ te geven.

Spreken tot de raad

Wilt u spreken tot de raad? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.

Op 21 juni kunt u spreken vanaf het spreekgestoelte tijdens (één van) de bijeenkomsten. We ontvangen u graag dinsdag 21 juni om 19.30 uur op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 21 juni 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl  of via 088 – 647 18 74?