Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 20 september

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de aanvraag van een vergunning voor het uitbreiden van een kinderdagverblijf? Of over een extra bijdrage voor jeugdhulp? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 20 september.

Welkom!

De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare Ruimte

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de startnotitie Rust en activiteiten op zondag en over onderdelen van de Omgevingswet.

Rust en activiteiten op zondag

Dit is een onderwerp dat de samenleving van de Hoeksche Waard bezighoudt. Juist dan vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun stem kunnen laten horen over ‘rust en activiteiten op zondag’ en mee kunnen denken in oplossingsrichtingen. In de startnotitie is te lezen hoe het college naar een besluit over ‘Rust en activiteiten op zondag’ wil toewerken.

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de verordening Participatiewet en over het beleidsplan van de politie.

De verordening Participatiewet aanpassen?

In Nederland vinden we het belangrijk dat mensen actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunnen gaan en blijven. En dat mensen in ieder geval een minimum inkomen hebben. Het is de taak van het college om zijn inwoners daarbij te helpen. Hoe het college helpt is geregeld in een verordening. Deze verordening wordt ieder jaar bekeken en wanneer nodig aangepast. Het college stelt de raad een aantal wijzigingen voor.

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten vindt u op de website van de gemeenteraad. Klik op datum dinsdag 20 september.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.

Op dinsdag 20 september kunt u spreken vanaf het spreekgestoelte tijdens (een van) de bijeenkomsten. We ontvangen u graag dinsdag 20 september om 19.30 uur op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 20 september 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl  of via 088 – 647 18 74?