Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomsten dinsdag 17 januari

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over het ontwikkelbeeld van Numansdorp? Of over het aanvullen van het budget voor Startersleningen? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 17 januari.

Welkom!

De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live te volgen via Live Gemeente Hoeksche Waard (raadsinformatie.nl).

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare Ruimte

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de (ontwerp) bestemmingsplannen Laan van Heemstede Puttershoek en Land van Esche III in Strijen.

Nieuwe woonwijk in Strijen
De gemeente Hoeksche Waard wil graag ten zuiden van Strijen de nieuwe woonwijk Land van Esche III mogelijk maken. Het plan voor maximaal 155 woningen heeft ter inzage gelegen. Omwonenden en andere belanghebbenden kregen zo de gelegenheid wat van het plan te vinden en een reactie (zienswijze) te geven. Er zijn 10 reacties binnengekomen, met name over vermindering van uitzicht en privacy. Het college stelt de raad voor om gedeeltelijk aan de reacties tegemoet te komen. Zo stelt het college bijvoorbeeld voor dat er geen vlonders gebouwd mogen worden. Dit om de privacy van omwonenden beter te beschermen. Ook stelt het college voor het plan zo aan te passen dat de woningen in het project aanpasbaar worden gebouwd, met uitzondering van de goedkoopste woningen.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de noodsteun voor verenigingen en stichtingen vanwege de energiecrisis en over de startnotitie Sport en bewegen.

Sport en bewegen
De gemeente wil graag gezamenlijk beleid maken voor sport en bewegen. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Het college heeft nu een notitie opgesteld waarin staat hoe het college wil komen tot integraal beleid op deze thema’s. Het college stelt de raad voor om onder meer het Jeugdfonds Sport en Cultuur mee te nemen in het (toekomstige) beleid en ook de kaders voor bewegingsonderwijs, waaronder schoolzwemmen valt.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 17 januari 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.

Wat staat er nog meer op de agenda?

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten vindt u op de pagina agenda’s en vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 17 januari.