Spring naar content
Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 11 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over bijvoorbeeld de kosten van het plan van stichting Windwaarde of over de visie van de gemeente op participatie? Dat kan tijdens de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 11 januari. Beide bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.  

Op 11 januari zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord en dus niet de raad. De raad luistert en stelt vragen. Door in te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 3 bestemmingsplannen, de afvalstoffenverordening 2022 en het uitvoeringsplan gelden fondsen Windpark Oude Mol.

Plan van stichting Windwaarde (windpark Oude Mol)

De 6 windmolens van windpark Oude Mol in Strijensas worden vervangen door 4 grotere windmolens. Bij bekendmaking van dit voornemen heeft een groep omwonenden zich verenigd om de belangen van de inwoners van Strijensas en Mariapolder te behartigen. Inmiddels is het plan – met succesvolle inbreng van de belangenbehartigers – goedgekeurd door de gemeenteraad en kunnen de windmolens worden vervangen. Daarbij is afgesproken dat de ontwikkelaar compensatiegeld betaalt om Strijensas en Mariapolder duurzamer te maken en de leefbaarheid te vergroten. Om het geld op de juiste wijze te besteden hebben de belangenbehartigers de Stichting Windwaarde opgericht en een uitvoeringsplan gemaakt. Op 11 januari zal de Stichting een presentatie geven over hun plan.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, Duurzaamheid en Economie

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op het beschikbaar stellen van looncompensatie voor zorgpersoneel in de Wmo en op de wijze waarop de gemeente participatie wil organiseren.

Passen een burgerberaad en ‘Right to Challenge’ bij Hoeksche Waard?

De gemeente wil graag luisteren naar inwoners, hun ideeën horen en eigen initiatief stimuleren om samen de Hoeksche Waard steeds een beetje beter te maken. Hoe dat het beste kan, daarover heeft het college een visie geschreven. Een aantal raads- en burgerleden heeft meegedacht bij het maken van de visie. Ook is er een enquête gehouden onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard. In de visie wordt het burgerberaad en het uitdaagrecht genoemd als mogelijke manieren om als inwoner te participeren. Het college stelt de raad voor om de participatievisie vast te stellen en een burgerberaad en het uitdaagrecht verder te onderzoeken.

Bijeenkomsten online volgen

Op dinsdag 11 januari kunt u de bijeenkomsten via de website van gemeente Hoeksche Waard live online volgen. Klik op ‘Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen’. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken bekijken? Klik op ‘Agenda’s & Vergaderstukken’ en daarna op de datum dinsdag 11 januari.

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail dinsdag 11 januari tot 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een Ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 10 januari 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op dinsdag 11 januari om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het persoonlijk inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 11 januari 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?