Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst dinsdag 10 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over het leefgeld aan Oekraïense ontheemden? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst op dinsdagavond 10 mei in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Op dinsdagavond 10 mei zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘in te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard. 

Op 10 mei kunt u onder andere inspreken op de algemene subsidieverordening Hoeksche Waard 2022 en op het onderzoeksrapport van de rekenkamer Hoeksche Waard ‘Informatiebeveiliging en Privacy’. De centrale vraag in het onderzoek is: ‘Hoe heeft de gemeente Hoeksche Waard de beveiliging van informatie en privacy georganiseerd en geborgd?’ De voorzitter van de rekenkamer, Sandra van Breugel geeft op 10 mei een presentatie over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Geld om te leven voor Oekraïense ontheemden

Ook in de Hoeksche Waard vangen we mensen op uit Oekraïne. Zij hebben huis en haard moeten verlaten en weinig tot geen bezittingen mee kunnen nemen. De Nederlandse regering heeft gezegd dat deze mensen leefgeld krijgen voor hun levensonderhoud hier in Nederland en zal die kosten betalen. Omdat er op dit moment al veel Oekraïense ontheemden in de Hoeksche Waard verblijven, vraagt het college aan de gemeenteraad om een bedrag ‘voor te schieten’, zodat deze mensen zo snel mogelijk hun leefgeld kunnen ontvangen.

Bijeenkomst bijwonen

U bent van harte welkom in het gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. De bijeenkomst start om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad. Klik op datum dinsdag 10 mei.

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Op de volgende 2 manieren kunt u op 10 mei uw stem laten horen

  • U kunt inspreken tijdens de vergadering. We ontvangen u graag dinsdag 10 mei om 19.30 uur op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Hier wordt u geholpen met het persoonlijk inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 10 mei 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?
  • U kunt schriftelijk reageren; graag ontvangen wij uw tekst dan uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 10 mei via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.