Terug naar het overzicht

Beeldvormende bijeenkomst 25 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdag 25 juni om 19:30 uur vindt er een digitale beeldvormende bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende inhoudelijke agendapunten aan de orde.

  1. Roadmap to Foodlab – reacties op het filmpje;
  2. Uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt –reacties op filmpje en vragen over de uitvoeringsagenda;
  3. Algemene Plaatselijke verordening;
  4. Harmonisatie Begraafplaatsenbeleid;
  5. Duurzaamheidsprijs;
  6. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland;
  7. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland.

U kunt de beeldvormende bijeenkomst hier volgen.

De stukken voor deze bijeenkomst vindt u hier.

Inspreken

U kunt tijdens de beeldvormende bijeenkomst over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen op de volgende drie manieren inspreken door:

  1. uw inspraakreactie uiterlijk 25 juni om 12:00 uur schriftelijk in te dienen op e-mail adres griffe@gemeentehw.nl met vermelding van uw naam en het agendapunt waarop u inspreekt;
  2. op de vergaderavond om 19:30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen om uw inspraakreactie daar digitaal in te spreken in het bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Als u voor deze inspraak kiest, wilt u dat dan uiterlijk 25 juni 12:00 melden op e-mail adres griffie@gemeentehw.nl;
  3. thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken via deelname in de Microsoft teams vergadering. U moet dan thuis wel de beschikking hebben over een Ipad, laptop of desktop met camera- en geluidverbinding en MS teams hebben gedownload. Als u hiervoor kiest, verzoeken wij u uiterlijk 24 juni om 12:00 uur contact op te nemen met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans (e-mail frits.slootmans@gemeentehw.nl) om met hem de noodzakelijke verbinding af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.