Terug naar het overzicht

Basisonderwijs en dagopvang 8 februari weer open

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 2 februari kondigde het kabinet aan dat basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan vanaf maandag 8 februari. Ook de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaat vanaf 8 februari weer volledig open, evenals de peutergroepen. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig nog gesloten. Op de BSO is alleen noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities.

Het kabinet geeft op basis van adviezen van het OMT aan, dat dit verantwoord is. Gemeente Hoeksche Waard heeft deze heropening in overleg met de scholen en kinderopvangaanbieders in de Hoeksche Waard voorbereid. We hebben er vertrouwen in de scholen en dagopvang op een veilige en verantwoorde manier te kunnen openen. Er is een gezamenlijke brief opgesteld aan de ouders/verzorgers van leerlingen en kinderen in de opvang om hen te informeren over de heropening en de gezamenlijke afspraken. Ook is het contact met het clusterteam scholen/opvang van de GGD geïntensiveerd, zodat snel gehandeld kan worden mocht er sprake zijn van een besmetting binnen onderwijs of opvang.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: