Terug naar het overzicht

Adviesraad Sociaal Domein zoekt 5 nieuwe leden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u meer betrokken zijn bij beleid inzake het sociaal domein? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard (ASDHW).

Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard naar behoren? Wat doet de gemeente om ondernemers te stimuleren meer mensen met een beperking aan te nemen? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de thuiszorg? Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de kwetsbare groepen in de toekomst? Vragen als deze vallen onder het begrip ‘sociaal domein’, dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner van de gemeente Hoeksche Waard de ondersteuning moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig en zinvol leven.

Adviseer als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wat er anders kan in onze gemeente

De ASDHW geeft het college en de gemeente Hoeksche Waard gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. Deze raad bestaat uit betrokken en ter zake goed geïnformeerde inwoners van de Hoeksche Waard.
De Adviesraad is geen belangenvertegenwoordiger. Het college van B & W en de gemeenteraad betrekken de adviezen van deze raad wel in hun besluitvorming.

Wij zijn op zoek naar 5 nieuwe leden als uitbereiding op de huidige adviesraad

Wij zoeken actieve en initiatiefrijke vrijwilligers die over de volle breedte in staat zijn mee te werken aan het voorbereiden en opstellen van adviezen inzake het sociaal domein.

U heeft bij voorkeur kennis van en/of ervaring in één of meer van de volgende beleidsthema’s: Werk & Inkomen, Jeugd, Wmo (ook Mantelzorg), Wonen en Ruimtelijke Ordening (op raakvlak sociaal domein) en Mobiliteit.
Uw lidmaatschap is persoonlijk. U vertegenwoordigt geen andere instantie. U onderhoudt tussentijds contacten met organisaties en ambtenaren waardoor u uw advies meer inhoud kunt geven.

De omvang van de werkzaamheden kan zeer wisselend zijn. De raad vergadert maandelijks op maandagavond. Er is een regeling voor een vrijwilligersvergoeding en onkosten.

Eén van de nieuwe leden zal het secretariaat voeren

Wij zien op die positie graag een stevige persoonlijkheid met relevante ervaring. Zijn/haar belangrijkste taak is de Adviesraad organisatorisch en secretarieel te ondersteunen. Waar mogelijk heeft hij/zij ook een inhoudelijke inbreng.

Meer informatie of solliciteren

Voor meer informatie mailt u naar de voorzitter, John Stuurman, via contact@adviesraadhw.nl; geef uw telefoonnummer door en we bellen u terug. Wij stellen het ook op prijs wanneer u ons wijst op mogelijke andere kandidaten voor dit boeiende werk. Kijk ook eens op de pagina Adviesraad Sociaal Domein voor meer informatie.

Uw gemotiveerde sollicitatie zien wij graag voor 11 januari 2021 op contact@adviesraadhw.nl. Na een selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Deze zijn gepland in de periode 25 januari – 3 februari 2021.

U las zojuist een nieuwsbericht van Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard.