Terug naar het overzicht

Actuele stand van zaken gemeente Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Update 17 maart [17.30 uur]: Markten Oud-Beijerland en Puttershoek gaan niet door

De komende tijd moeten we extra voorzichtig zijn met sociale contacten. Evenementen met 100 mensen of meer zijn dan ook niet toegestaan. De weekmarkten in Oud-Beijerland en en Puttershoek kunnen om die reden niet doorgaan. Deze markten trekken gemiddeld méér bezoekers dan nu verstandig is. Wij begrijpen dat het voor verkopers én vaste bezoekers een enorme tegenvaller is. We vertrouwen op uw begrip in deze lastige tijden.

Kleinere markten in andere dorpen mogen wel plaatsvinden. Daarbij willen we u nogmaals dringend wijzen op de volgende maatregelen:

 • Bent u verkouden, blijf thuis
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van elkaar
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Was regelmatig uw handen

Update 17 maart [16.30 uur]: Zorglocatie Rembrandt voorlopig gesloten, ook voor familie

Zorgwaard heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen inzake de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vanaf 16 maart ingegaan en gelden minimaal tot en met 6 april. Zorgwaard neemt deze maatregelen zeer serieus en stelt alles in het werk om haar kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Eén van de maatregelen die we daarvoor treffen, is het besluit om op de drukbezochte locatie Rembrandt in Oud-Beijerland voorlopig geen bezoek van buitenaf toe te laten.

Op locatie Rembrandt blijkt één van de medewerkers besmet te zijn met het coronavirus

Zij heeft gelukkig niet gewerkt in de periode dat zij gezondheidsklachten had en daarom acht de GGD de kans dat zij anderen heeft kunnen besmetten zeer klein. De medewerker in kwestie is momenteel in het ziekenhuis opgenomen.

Om de kwetsbare bewoners zoveel als mogelijk te beschermen, is besloten de gehele locatie met alle daarbij horende diensten te sluiten voor bezoekers. Er mag dus geen bezoek meer komen bij de cliënten, maar ook de diensten die gehuisvest zijn in Rembrandt (bijvoorbeeld fysiotherapie) gaan dicht. De direct betrokken medewerkers, vrijwilligers  en familie zijn hierover persoonlijk ingelicht.

Dit betekent dat er geen bezoekers meer worden toegelaten bij de cliënten die in Rembrandt verblijven, ook geen familie

Alleen medewerkers en de bij Zorgwaard bekende vrijwilligers die geen verkoudheidsklachten hebben krijgen toegang. We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en dat dit veel emotie kan oproepen. Toch vinden we dat we deze maatregel moeten nemen om onze kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Voor bezoek aan cliënten die in de laatste fase van hun leven zijn, worden in overleg maatwerkafspraken gemaakt.

Verder heeft Zorgwaard de volgende maatregelen genomen:

 • Activiteiten gaan niet door, restaurants zijn dicht
 • Beperkt bezoek op andere Zorgwaard-locaties

Ga naar de website van Zorgwaard voor het volledige bericht en contactgegevens voor meer informatie.


Update 16 maart [16.30 uur]: Tot en met 6 april geen logeerzorg mogelijk door maatregelen coronavirus

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Zondag 15 maart zijn er nieuwe landelijke maatregelen genomen. De zorgaanbieders in de Hoeksche Waard en de gemeente willen de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom hebben wij besloten dat we tot en met 6 april geen nieuwe aanvragen voor logeerzorg aannemen. Wij volgen de adviezen van het kabinet en het RIVM.

Mensen die een logeermoment hebben ingepland, worden persoonlijk op de hoogte gesteld van deze maatregel.


16 maart

Servicepunt Maasdam ook dicht

Om onze dienstverlening op het servicepunt te kunnen blijven garanderen, is besloten om vanaf dinsdag 17 maart alleen het servicepunt in Oud-Beijerland open te houden. De servicepunten in Numansdorp, Piershil, Strijen en ’s-Gravendeel blijven gesloten, in ieder geval tot en met 6 april. Vanaf dinsdag 17 maart is het servicepunt in Maasdam dus ook dicht.

De dienstverlening blijft  gewoon doorgaan

U kunt nog steeds een afspraak maken om bijvoorbeeld een verhuizing door te geven of uw paspoort of rijbewijs te verlengen. Wel vragen wij u te kijken of het noodzakelijk is om naar het servicepunt te komen. Sommige diensten kunt u namelijk via onze website regelen:

 • doorgeven verhuizing
 • wijzigen naamgebruik
 • aanvraag uittreksel burger registratie persoonsgegevens (BRP)
 • aanvragen afschrift burgerlijke stand
 • aanvraag geheimhouding
 • vermissing reisdocument

De gemeente kan op verzoek mensen die minder mobiel zijn helpen om naar het servicepunt in Oud-Beijerland te komen als dat nodig is.

Huisbezoeken gaan (waar mogelijk) telefonisch door

Geplande huisbezoeken aan klanten/cliënten gaan telefonisch door.

Mogelijke besmetting medewerker gemeente Hoeksche Waard

Een medewerker van gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 14 maart klachten die mogelijk duiden op het coronavirus. Vanwege het nieuws testbeleid van de GGD voor coronavirus, wordt deze medewerker niet getest. Vanaf nu worden alleen patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop getest áls dit van belang is voor de verdere behandeling. Gemeente Hoeksche Waard neemt de klachten echter serieus, de medewerker zit sinds 14 maart in thuisisolatie. Als de GGD extra maatregelen nodig vindt zal de gemeente deze onmiddellijk doorvoeren.