Terug naar het overzicht

Aanvulling burenregeling Windpark Spui

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Eind april ontvingen direct omwonenden van Windpark Spui een brief over de laatste stand van zaken van de burenregeling. In de overeenkomst tussen Windpark Spui en de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er een budget van € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de zogenaamde burenregeling. Deze regeling is alleen beschikbaar voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark én wonend buiten de bebouwde kom. 

Aanvulling ‘Extra inzet’
Om een groep omwonenden die ook overlast ervaren maar net buiten deze regeling valt ook tegemoet te komen, komt de initiatiefnemer met een aanvulling op de burenregeling. De initiatiefnemer stelt uit eigen middelen een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar. Dit bedrag, de “Extra inzet”, is voor geluidwerende maatregelen aan op het windpark gerichte gevel van de woningen van deze groep omwonenden. Er is een aantal voorwaarden gesteld, waaraan moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. De omwonenden die binnen de contouren vallen hebben de bijgaande brief ontvangen met daarin alle informatie. 

Dien uw aanvraag in voor maandag 1 juni
Bewoners die een beroep willen doen op dit budget moeten voor 1 juni een aanvraag ingediend hebben. Uiterlijk voor woensdag 1 juli ontvangt de aanvrager een reactie van de initiatiefnemer.

Op de website van Windpark Spui vindt u alle informatie.