Terug naar het overzicht

Aan de slag met de Korteweg bij Zuid-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Al geruime tijd is er aandacht voor de verkeersonveiligheid voor fietsers op de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Fietsers maken nu gebruik van dezelfde weg waar auto’s, vrachtverkeer en landbouwverkeer ook rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op.

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Omdat niet in één oogopslag duidelijk is wat de beste en snelste wegen zijn om van A naar B te komen, rijden we met z’n allen kriskras over het hele eiland. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Ook levert dit ongewenste situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden.

De gemeente wil daarom de verkeerssituatie rond de Korteweg graag verbeteren. Wij namen het initiatief om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Korteweg te veranderen. Deze verandering moet bijdragen aan een verbetering van:
• de doorstroming van het verkeer;
• de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
• de verkeersveiligheid, met name voor fietsers.

Functie van de Korteweg

Om de bereikbaarheid in dit deel van de Hoeksche Waard te verbeteren gaan we aan de slag met de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Deze weg is de verbindende schakel tussen de Provincialeweg naar de A29 en de wegen naar de dorpen aan de westkant van de Hoeksche Waard. Het waterschap Hollandse Delta is eigenaar van de Korteweg en de omliggende wegen (Provincialeweg en Noord-Achterweg). Daarom werken wij nauw samen met het waterschap.

Varianten voor de Korteweg

De afgelopen maanden voerden we gesprekken met direct omwonenden van de Korteweg en grondeigenaren in het gebied. Goudappel Coffeng, (een verkeerskundig bureau) deed metingen zodat we een goed beeld hebben van hoeveel verkeer er rijdt, hoe hard ze rijden en waar ze vandaan komen en naar toe gaan. Ook deed Goudappel Coffeng onderzoek naar verschillende varianten voor de Korteweg. De resultaten van dit onderzoek en het verkeersonderzoek zijn beschreven in een rapport. Dit rapport kunt u vanaf woensdag 10 februari vinden op de pagina over de Korteweg onder ‘documenten’.

Informatieavond omwonenden en geïnteresseerden

Maandag 15 februari organiseert gemeente een digitale informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Deze avond organiseren wij om inwoners in een vroeg stadium te informeren en betrekken bij het project. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op de plannen, de varianten en het proces. Ook is er mogelijkheid om vragen te stellen en ons van input te voorzien voor het verdere proces. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Aanmelden voor digitale informatieavond

Om de informatieavond bij te wonen moet u zich uiterlijk op maandag 15 februari voor 10.00 uur aanmelden. Hiervoor gaat u naar de pagina over de Korteweg. Daar kiest u voor ‘Aanmelden informatieavond’. U krijgt dan uiterlijk maandag 15 februari 16.00 uur per e-mail een link toegestuurd om de informatieavond bij te wonen.

Meer informatie?

Meer informatie over de avond vindt u op de pagina over de Korteweg. Voor vragen over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail
marjolein.luyten@gemeentehw.nl.