Terug naar het overzicht

26 duurzame woningen in Goudswaard-Noordoost

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag ondertekenden wethouder Piet van Leenen en projectontwikkelaar Tomas van den Berg van De Langen & Van den Berg de anterieure overeenkomst voor het bouwen van 26 woningen in Goudswaard. Samen onthulden ze het bouwbord voor het project De Boomgaard.

Project De Boomgaard

Het perceel is eigendom van de gemeente en is verkocht aan de ontwikkelaar De Langen & Van den Berg. Het plan van De Langen & Van den Berg werd als beste beoordeeld. De locatie ligt bij de entree van Goudswaard en ligt tussen de Molendijk en de Rietakker. De uitbreiding sluit aan op de recente uitbreiding. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de grond.

Duurzaam en klimaatbestendig

Het college van burgemeester en wethouders koos ervoor de nieuwe wijk duurzaam en klimaatbestendig in te richten met een gevarieerd woonprogramma. Ook kreeg het thema biodiversiteit de nodige aandacht bij de planontwikkeling. Tomas van den Berg: “Het duurzame en groene karakter van ons plan komt terug in de projectnaam. Wij hebben ons plan ‘De Boomgaard’ genoemd, omdat een boomgaard onderdeel is van het plan waar omheen de woningen liggen. Duurzaam bouwen gaat tegenwoordig veel verder dan alleen ‘gasloos’ bouwen. Zo bouwen wij vandaag de dag woningen die energie leveren in plaats van verbruiken. Dit doen we met bouwmaterialen die in hoge mate kunnen worden hergebruikt en dus circulair zijn. Zo ook in dit project. De woningen worden integraal gerealiseerd met de groene buitenruimte. Dit draagt bij aan een verbetering van biodiversiteit en klimaatadaptie om de nadelige gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte te verminderen.”

Woningen voor verschillende doelgroepen, in verschillende prijsklassen

Naast vrijstaande woningen, seniorenwoningen en appartementen worden huurwoningen gebouwd voor starters. Wethouder Piet van Leenen: “Dit project is mede het resultaat van de inspanningen van de werkgroep Wonen van de dorpsvereniging die zich heel actief inzet om de vitaliteit en leefbaarheid van Goudswaard te bevorderen. Verplicht moeten verhuizen omdat er geen passende woning beschikbaar is in het dorp van je keuze, was voor hen een argument om aan te dringen op nieuwbouw. Samen met de werkgroep is naar mogelijkheden gezocht en het doet me goed dat we nu kunnen starten met dit mooie plan. De diversiteit aan woningen in dit plan sluit ook naadloos aan bij onze dorpsgerichte aanpak tot het bouwen van woningen voor verschillende doelgroepen. En met het bouwen van woningen voor starters en van sociale huurwoningen voldoet dit plan aan onze doelstelling om ook in het goedkope segment woningen te realiseren.”

Planning

Het voornemen is om in 2022 te starten met de bouw, zodat de oplevering van de eerste woningen in 2023 feestelijk gevierd kan worden.

Kijk voor meer informatie over het project op de projectpagina Goudswaard-Noordoost en op de website De Boomgaard Goudswaard.