Terug naar het overzicht

1 beheerder voor gemeentelijk vastgoed

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeenteraad Hoeksche Waard heeft gisterenavond besloten het beheer en de exploitatie van 60 gemeentelijke panden, waaronder diverse sporthallen en dorpshuizen, over te dragen aan Bres Accommodaties. De daadwerkelijke overdracht vindt plaats per 1 januari 2022. Het onderbrengen van de gemeentelijke gebouwen bij 1 partij bevordert de efficiency en versterkt de maatschappelijke meerwaarde. 

Door de versnippering van beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed, als gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij iedere voormalige gemeente een eigen manier van beheren en exploiteren had, is in de voorbije jaren veel onduidelijkheid ontstaan bij zowel gebruikers als de gemeente. Met het aantrekken van 1 professionele exploitant komen er nu heldere en uniforme afspraken met slechts 1 aanspreekpunt voor alle gebruikers. Wel blijft gemeente Hoeksche Waard als 100% aandeelhouder het beleid bepalen over onderwerpen zoals tarifering of het verduurzamen van vastgoed.

Soepele overgang

Het huidige personeel dat momenteel werkzaam is onder de vlag van gemeente Hoeksche Waard gaat in januari mee over naar de nieuwe exploitant Bres Accommodaties. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de medewerkers en blijven arbeidsvoorwaarden gehandhaafd. Voor hen verandert er feitelijk niks. Ditzelfde geldt voor de vele gebruikers, behalve dan dat er nu veel meer duidelijkheid komt. De zwembaden in Numansdorp en Klaaswaal en het sportcentrum in Strijen blijven in beheer bij andere partijen. De contracten met deze partijen worden uiteraard gerespecteerd. 

Gebruikers centraal

Ook in de toekomst geldt dat gebruikers centraal staan. Wethouder Piet van Leenen zegt hierover: “Gemeentelijk vastgoed vervult een belangrijke publieke en maatschappelijk functie. Hier komen mensen samen om te sporten en plezier te maken en er ontstaan waardevolle ontmoetingen. Dat blijft onveranderd. Gebruikers kunnen zelf ook aangeven of ze willen helpen bij het uitvoeren van beheertaken. Zo worden de accommodaties zo veel mogelijk vóór en dóór maatschappelijke gebruikers ingezet.”

Maatschappelijke meerwaarde

Voor Bres Accommodaties biedt de overname kansen voor verdere professionalisering. Directeur Ernst-Jan Klein licht toe: “De koers die we eerder zijn ingeslagen kunnen we nu nog sterker inzetten, namelijk het bieden van maatschappelijke meerwaarde. Niet alleen operationeel gezien door efficiënter beheer en onderhoud, maar ook door partners in sport, welzijn, onderwijs, zorg en cultuur te faciliteren en adviseren bij het creëren van een waardevol aanbod voor de inwoners van de Hoeksche Waard. We zijn daarnaast erg verheugd om de nieuwe collega’s te mogen verwelkomen.” 

Leefbaarheid in de wijk

Ernst-Jan Klein voegt hier nog aan toe dat Bres Accommodaties altijd openstaat voor initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers die iets willen organiseren in hun buurt en hiervoor een locatie zoeken. Zij kunnen hiervoor altijd contact opnemen met Bres Accommodaties. “Samen werken we aan de leefbaarheid in de wijk,” aldus Ernst-Jan Klein.