Opheldering re-integratietraject productiewerk via leerwerkbedrijf WIHW (14-05-2018)

Dit item is verlopen op 28-08-2018.

Opheldering re-integratietraject productiewerk via werkleerbedrijf WIHW

Een uitnodigingsbrief voor een re-integratietraject van WIHW heeft tot vragen geleid van Tweede Kamerleden en van een inwoner tijdens de raadscommissie van de gemeente Binnenmaas. “De brief was onhandig geformuleerd en had zo niet verzonden mogen worden“, volgens WIHW-directeur Tilly Twilt. “Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om dit traject toe te lichten.”

Maatwerk bij re-integratie via werkleerbedrijf
Mensen met een bijstandsuitkering van Werk & Inkomen Hoeksche Waard ontvangen op verschillende manieren ondersteuning om weer aan het werk te gaan “De re-integratie trajecten van WIHW zijn altijd maatwerk. Een traject kan bestaan uit het vergroten van de werknemers- en arbeidsvaardigheden onder begeleiding in ons werkbedrijf. Het re-integratietraject productiewerk is een van de maatwerktrajecten,” vertelt directeur Twilt.

In dit traject doen werkzoekenden gedurende maximaal drie maanden onder begeleiding ervaring op met productiewerk. In maart is een eerste groep gestart van 12 langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervan hebben 7 mensen inmiddels betaald werk. Begin mei is een tweede groep kandidaten per brief uitgenodigd voor een informatiegesprek en intake.

Klaar voor kansrijke beroepen
Deelnemers aan het re-integratietraject doen werkervaring op, leren werknemersvaardigheden, gaan in gesprek met werkgevers en ontvangen persoonlijke begeleiding van jobcoaches. Hiervoor heeft WIHW een productielijn ingericht die representatief is voor de praktijk, maar dan met extra begeleiding die in het bedrijfsleven niet mogelijk is.

Productie- en inpakwerk staan in de top vijf van kansrijke beroepen waar nu veel werk in is, blijkt uit onderzoek van de arbeidsmarktregio. Tegelijkertijd weet WIHW dat de benodigde vaardigheden hiervoor vaak ontbreken bij langdurig werklozen. “We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier onze kandidaten goed klaarstomen voor de arbeidsmarkt, zodat ze de goede kansen op werk  optimaal kunnen benutten”, volgens directeur Twilt.

Uitnodigingsbrief
Tijdens de intake voor het re-integratieproject wordt eerst gescreend of mensen geschikt zijn voor de werkzaamheden. Indien nodig gebeurt dit samen met een bedrijfsarts. “In de brief stond onhandig vermeld dat deelname verplicht is, waarmee eigenlijk bedoeld werd dat mensen in zijn algemeenheid moeten meewerken aan hun re-integratie”, stelt Twilt.
Tijdens de werkzaamheden voor het re-integratieproject worden onder andere producten van Dove in dozen verpakt voor een opdrachtgever van WIHW. Het product Dove is vermeld in de brief, wat niet had gemoeten volgens de directeur: “Dove is niet betrokken bij deze brief en bij het project. Het is puur toeval dat deze producten ingepakt worden.”

Verbetering
Dat de brieven van WIHW beter kunnen, is bij de organisatie onder de aandacht. “We hebben net een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarin klanten ons met een 7,4 een ruime voldoende geven. Maar tegelijkertijd merken zij op dat de informatievoorziening beter kan. We zijn bezig om stappen te zetten om onze brieven te verbeteren”, aldus Twilt.

U bent hier:Home | Nieuws | Opheldering re-integratietraject productiewerk via leerwerkbedrijf WIHW
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden