Klacht over medewerker

Klacht over medewerker

Wanneer kunt u een klacht indienen?

WIHW wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren, dat u vindt, dat u onjuist behandeld bent door een medewerker van WIHW. In dat geval kunt u een klacht indienen. U kunt dat op twee manieren doen:
1. mondeling, als het een eenvoudige klacht is;
2. schriftelijk als uw klacht niet zo eenvoudig is.

Een schriftelijke klacht indienen

Als u schriftelijk een klacht indient, dan moet in uw brief het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • waarom u niet tevreden bent
  • uw handtekening

Afhandeling van uw klacht

Na het indienen van een klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. En we nodigen u uit voor een gesprek met onze klachtenfunctionaris. In dit gesprek proberen we uw klacht op te lossen.
Als dit niet lukt, volgt een gesprek met u, de klachtenfunctionaris en degene over wie u een klacht hebt ingediend.
U ontvangt van dit gesprek een verslag. Binnen 6 weken (of soms 10 weken) laten we u schriftelijk weten hoe uw klacht is afgehandeld.
Als we uw klacht niet in behandeling nemen, krijgt u hierover binnen 4 weken schriftelijk bericht.

Waarover kun u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen over:

  • iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd;
  • het beleid van WIHW;
  • een besluit van het dagelijks bestuur van WIHW. U kunt hiervoor een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor op de website Bezwaar.

Niet tevreden over afhandeling klacht?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht bij WIHW? Dan kunt u de Ombudscommissie Hoeksche Waard vragen uw klacht te behandelen. U kunt uw brief sturen naar:

                        Ombudscommissie Hoeksche Waard

                        Postbus 5881

                        3290 EA Strijen

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van WIHW: mevrouw H. Klip, telefoonnummer 088-6471100
of stuur een mail naar info@wi-hw.nl.

U bent hier:Home | Klacht over medewerker
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden