E-maildisclaimer

Op alle mail van Werk & Inkomen Hoeksche Waard is deze disclaimer van toepassing.

Het e-mail bericht en eventuele bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Werk & Inkomen Hoeksche Waard staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan.

Indien u niet de geadresseerde van dit e-mail bericht bent verzoeken wij u de afzender danwel Werk & Inkomen Hoeksche Waard hiervan op de hoogte te brengen. Tevens wordt u in voornoemd geval dringend verzocht dit bericht, plus eventuele bijlagen, onmiddellijk te vernietigen.

Indien u een elektronisch afschrift van een besluit ontvangt, wordt ook altijd per post het officiƫle document aan u toegezonden. Slechts het orgineel heeft juridische status.

Ten overvloede wijzen wij u erop dat er gevaren kleven aan het gebruik van e-mail. Werk & Inkomen Hoeksche Waard stelt zich evenwel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mail.

U bent hier:Home | E-maildisclaimer
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden