Bezwaar over besluit

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een besluit van WIHW, bijvoorbeeld over uw uitkering? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U laat dan in een brief aan ons weten waarover u het niet eens bent en waarom niet. Zo'n brief noemen we een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na datum verzending van dit besluit naar ons toe. Als uw bezwaarschrift pas na zes weken bij ons binnenkomt, nemen we dit niet meer in behandeling.

Een bezwaarschrift indienen

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw volledige naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welke besluit van WIHW u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

De hoorzitting: een gesprek met de bezwaarschriftencommissie

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Een bezwaarschriftencommissie gaat kijken of het besluit van WIHW juist was. U krijgt een uitnodiging van deze commissie voor een gesprek. Dat heet een hoorzitting.  Tijdens dit gesprek kunt nu nog een keer vertellen, waarom u het niet eens bent met het besluit. U hoeft niet naar deze hoorzitting te komen.

Afhandeling van uw bezwaarschrift

De bezwaarschriftencommissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van WIHW.

Het advies kan zijn:

  1. Uw bezwaarschrift is gegrond: dat betekent dat de commissie vindt dat u gelijk hebt.
  2. Het bezwaarschrift is ongegrond: de commissie vindt dat u geen gelijk hebt.

Hierover krijgt u van ons een brief. Dit noemen we een beschikking.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met het beslissing van het dagelijks bestuur? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit heet 'in beroep gaan'.  U vraagt dan aan de rechter of u gelijk hebt.

De manier waarop u in beroep kunt gaan, staat in de brief (de beschikking) die u hebt ontvangen.

U bent hier:Home | Bezwaar over besluit
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden