Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Strijensas - werkzaamheden Adrianus van Vugtstraat

In de week van 7 tot en met 11 februari 2022 is de Adrianus van Vugtstraat in Strijensas afgesloten. Deze afsluiting is nodig in verband met werkzaamheden voor de bouw van 4 woningen.

Overzichtstekening

Wegafsluiting Strijensas Adrianus van Vugtstraat