Terug naar de vorige pagina

Puttershoek: werkzaamheden Laan van Heemstede

Firma De Regt Grond Infra Groen B.V. uit Piershil is gestart met de werkzaamheden aan de Laan van Heemstede.

Wat gaat er gebeuren?

Het asfalt van de rijbaan wordt verwijderd en hiervoor in de plaats komen betonstraatstenen. Het riool wordt vervangen en het hemelwater afgekoppeld. De snelheid remmende maatregelen worden volgens afspraak met u geplaatst. De openbare verlichting wordt vervangen en worden kleine wijzigingen aangebracht in de openbare ruimte. Hierbij houden wij ons aan een inrichting die voldoet aan de richtlijn ‘Duurzaam Veilig’.

De Laan van Heemstede wordt ingericht met klimaat adaptieve maatregelen, waarbij lokaal regenwater wordt opgevangen en vertraagd wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. Waar mogelijk wordt onder de rijweg Rockflow-pakketten aangebracht.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats tot half maart 2024.

Omleiding werkverkeer

Daar waar gewerkt wordt is enige hinder, wij vragen hiervoor uw begrip. Er worden ter plaatse omleidingen toegepast. Er worden voor uw veiligheid borden geplaatst en daar waar nodig tijdelijke voorzieningen getroffen.

Woningen zijn ten alle tijden lopend bereikbaar, het kan zijn dat u uw voertuig tijdelijk ergens anders moet parkeren.

Meer informatie

De firma De Regt Grond Infra Groen B.V. voert de werkzaamheden uit. Als u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via de Bouwapp. In de bewonersbrief leest u hoe deze te installeren.

Heeft u nog vragen voor ons als opdrachtgever? Neemt u dan contact op met onze toezichthouder van het team beheer Openbare Ruimte, John van der Waal. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via 088-647 36 47 of via 14 0186. We helpen u graag!              

Downloads