Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Piershil - Werkzaamheden Sluisjesdijk/Kostverlorendijk


Vanaf 24 september vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Sluisjesdijk /Kostverlorendijk. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen.

Planning

De werkzaamheden zorgen voor een afsluiting met omleiding die duurt van 24 september tot en met 1 oktober 2021.

Meer informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Heuvel.

Overzichtstekening(en)