Terug naar de vorige pagina

Oud-Beijerland: werkzaamheden bedrijventerrein De Bosschen

Vanaf 27 november tot en met 22 december wordt de overstortvoorziening op het bedrijventerrein De Bosschen aangepast. Deze werkzaamheden zijn nodig om het hemelwater sneller af te kunnen voeren en wateroverlast te beperken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf H. de Koning & Zn. B.V.

Gevolgen voor het verkeer

Om alle straten op het bedrijventerrein bereikbaar te houden zijn er geen wegafsluitingen. Wel kan ter hoogte van de werkzaamheden een rijbaan tijdelijk zijn afgesloten, dit kan voor enig oponthoud zorgen.