Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Oud-Beijerland – Renovatieproject Croonenburgh fase 2

Wat houdt het project in?

Het groot onderhoud in de openbare ruimte van de wijk Croonenburgh 2e fase omvat het vervangen van groen, openbare verlichting, riolering en verharding. Er komt een gescheiden rioolstelsel en de straten worden opnieuw ingericht.

Deze werkzaamheden zijn eind september 2018 gestart en worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos. Begin dit jaar zijn we begonnen met de laatste delen van de wijk. Deze zijn naar verwachting rond de zomer van 2020 afgerond. Binnenkort starten we ook met de werkzaamheden om het groen in de wijk te herstellen. Verder is HW Wonen klaar met de renovatie van diverse woningen. Evides en Stedin hadden diverse werkzaamheden ingepland om het leidingennetwerk te vernieuwen. Ook deze werkzaamheden zijn nu afgerond.

Omgevingsmanager Croonenburgh

De aannemer en de gemeente doen hun best om bewoners en bedrijven in de wijk zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Toch kunnen wij ons voorstellen dat mensen nog vragen hebben. Daarom is er een omgevingsmanager ingezet voor het verzorgen van de communicatie met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. Deze functie wordt uitgevoerd door Victor Erdman van aannemersbedrijf Wallaard. Hij is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over het project. Iedere woensdag is er een ‘vragenuurtje’ in de bouwkeet van Wallaard aan de Hortensiastraat. De omgevingsmanager is telefonisch te bereiken via 06 – 23 85 70 93 of e-mail victor@wallaard.nl.

Schade aan woningen

Bij werkzaamheden van deze omvang, door de diepte van de sleuven en de vele transporten is er helaas veel kans op schade aan de aanliggende woningen. Voor aanvang van de werkzaamheden in de straten is er een vooropname gemaakt van de staat van de woningen op dat moment. Daar waar schade is gemeld wordt een tussenopname gemaakt.

Ondanks dat we proberen schade te voorkomen, is het altijd mogelijk dat er toch bijvoorbeeld een scheur in uw muur ontstaat. Meld deze schade altijd eerst bij uw eigen verzekering, bijvoorbeeld uw opstalverzekering. Uw verzekeraar neemt dan zelf contact op met de gemeente.

Wordt de schade niet gedekt door uw verzekering? Neem dan contact op met de gemeente. Stuur ons in dat geval een digitale aansprakelijkstelling via info@gemeentehw.nl of schriftelijk via Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Voeg bij de aansprakelijkstelling foto’s van de schade toe en een duidelijke uitleg waarom de gemeente aansprakelijk is. U krijgt dan van ons een ontvangstbevestiging en een schadeformulier. Wij sturen alle stukken door naar onze verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt de stukken en bepaalt of er een expert wordt ingezet.