Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Oud-Beijerland - Project revitalisering Zuidwijk

Vanaf december 2019 zijn de werkzaamheden gestart in de wijk Zuidwijk. Deze wijk, in de kern van Oud-Beijerland, wordt voorzien van nieuwe verhardingen. Op sommige plaatsen wordt enkel onderhoud aan de wegen gepleegd. Daarbij worden ook aanpassingen aangebracht ter bevordering van de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden worden door 2 aannemers uitgevoerd, Jaro Group BV en van de Berg Westmaas BV.Door integraal te werken worden niet alleen de verhardingen vervangen, maar worden ook speelplaatsen, beschoeiingen en plantsoenen waar nodig vernieuwd. In de Dokwerkerlaan, Waalhavenstraat en Mej. N. Schipperstraat worden aanpassingen aan de riolering gedaan.

De rioleringswerkzaamheden in de Dokwerkerlaan worden naar verwachting medio juni afgerond. Daarna zal ook de oude bestrating worden vervangen. De bewoners worden per straat ingelicht over de planning van de werkzaamheden.

De werkzaamheden duren tot half juli 2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: mevr. C. de Ruiter, te bereiken via 06 51413703 of via emailadres celina@jarogroup.com

Documenten: