Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Oud-Beijerland – Bestratingswerkzaamheden Poortwijk III

Aannemer De Regt gaat in opdracht van de gemeente de bestrating van de Vleugel en de Viool, aan de oostzijde van Poortwijk III, repareren.

Planning

Dit werk wordt uitgevoerd vanaf week 40 en duurt ongeveer 3 weken. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De aannemer zal de bewoners per brief informeren over de voortgang van het werk.

Wegafsluiting

Tijdens deze werkzaamheden is het nodig de weg af te sluiten voor het doorgaande verkeer. De wegafsluiting en omleidingsroute worden met borden aangegeven.

Overlast

Wij vragen u begrip voor de overlast die tijdens het werk kan ontstaan. Alles wordt in het werk gesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken.