Terug naar de vorige pagina

Oud-Beijerland - werkzaamheden/afkoppelen hemelwater Zuidwijk Oost

Aannemer Keizerwaard uit Numansdorp start maandag 13 maart 2023 met bestratingswerkzaamheden en het afkoppelen van het hemelwater bij het project Zuidwijk Oost in Oud-Beijerland.

Afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden in de Witsenstraat en Metsustraat in Zuidwijk Oost zijn er afsluitingen en omleidingen voor het verkeer, dit wordt met borden aangegeven.

Planning

De werkzaamheden starten in de Witsenstraat, vervolgens gaat het werk in de Metsustraat verder. De uitvoering is half april 2023 afgerond.

Heeft u nog vragen aan de aannemer?

Neem dan contact met Aannemer Keizerwaard (Jeroen Keizerwaard), hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 514 87 815.

Heeft u nog vragen voor ons als opdrachtgever?

Neem dan contact op met onze toezichthouder Ron de Wolf van het team beheer Openbare Ruimte, hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088-647 36 47 of telefoonnummer 14 0186.

Overzichtstekening

Aan deze planning/tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Belt u voor de actuele planning met Aannemer Keizerwaard.