Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Numansdorp - Werkzaamheden Middelsluissedijk OZ

Vanaf maandag 19 juli vinden er werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats ter hoogte van de Middelsluissedijk OZ nummer 2 in Numansdorp.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 19 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 23 juli 16.00 uur.

Omleiding wegverkeer

Lokaal verkeer richting de Middelsluissedijk OZ wordt omgeleid via de Schoolweg of langs de andere kant via de Industrieweg. De verkeershinder bedraagt minder dan 5 minuten.

Overzichtstekening(en)