Terug naar de vorige pagina

N489 - groot onderhoud

Aan de N489 voert provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De aanleg van 2 rotondes, het verbreden van de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan en het verbreden van het fietspad langs de weg zijn de belangrijkste maatregelen die de N489 veiliger gaan maken. Ook krijgt deze weg stiller asfalt en extra verlichting op de kruisingen. De werkzaamheden zijn grotendeels gereed.

Welke werkzaamheden worden nog uitgevoerd?

 • Aanleg rotonde Westdijk/Maasdijk:
  – Van 20 maart t/m 4 juni 2023 wordt gewerkt aan de rotonde
  – 20 maart t/m 21 april: De Westdijk is alleen bereikbaar via de Doesburgerweg. De N489 is open voor doorgaand verkeer.
  – 22 april t/m 7 mei (meivakantie): De N489 en Westdijk zijn open voor verkeer.
  – 8 mei t/m 4 juni: De N489 is ter hoogte van de Westdijk volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Bij de rotonde Westdijk/Maasdijk en tussen de Achterweg en de N217 worden in het najaar van 2023 nieuwe bomen geplant.

Vanaf 20 maart starten de voorbereidende werkzaamheden voor de rotonde aan de Westdijk. De straatstenen worden verwijderd en er wordt asfalt aangebracht. Van 20 maart tot en met 21 april 2023 is de Westdijk daarom niet bereikbaar vanaf de kruising met de N489. Het doorgaande verkeer blijft toegang houden over de N489. De Westdijk is in deze periode bereikbaar via de Doesburgerweg.

In dezelfde periode zal ook aan de overzijde van de Westdijk (Maasdijk) worden gewerkt aan de nieuwe aansluiting op de rotonde. Aan de kant van de Maasdijk is geen afsluiting nodig, omdat hier een tijdelijke doorsteek voor lokaal verkeer in gebruik is.

Van maandag 8 mei 07.00 uur tot en met uiterlijk zondag 4 juni 22.00 uur zijn de N489 en de aansluiting met de Westdijk 4 weken afgesloten voor het verkeer tussen de Blauwesteenweg en de Raadhuislaan. Alleen de lijnbus en hulpdiensten kunnen het werkvak passeren.

Tijdens de afsluiting worden omleidingen aangegeven met gele bebording. De omleidingen voor het doorgaande verkeer zijn:

 • Vanaf de A29 komende vanaf de Haringvlietbrug richting Mijnsheerenland via de A29 afrit Oud-Beijerland en omgekeerd
 • Vanaf de A29 komende vanaf de Heinenoordtunnel richting Westmaas/Klaaswaal via de A29 afrit Numansdorp en omgekeerd
 • Vanaf de N217 richting Westmaas/Klaaswaal via de Stougjesdijk en omgekeerd

Tijdens de afsluiting van de N489 en Westdijk is er een tijdelijke doorsteek bij de Maasdijk voor het lokale bestemmingsverkeer.

De landbouwvoertuigen worden omgeleid via de N217 en Stougjesdijk en omgekeerd.

Doorgaand fietsverkeer langs de N489 wordt omgeleid via de Laan van Westmolen. Fietsers van en naar Oud-Beijerland kunnen niet via de Westdijk, zij kunnen de route via de Doesburgerweg of Blauwesteenweg gebruiken.

De N489 en Westdijk zijn 4 weken aaneengesloten dicht. Door onder andere de vele werkzaamheden in de regio, zoals de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug, zijn we genoodzaakt om in deze periode de werkzaamheden te verrichten.

Gedurende de werkzaamheden zijn tevens 2 weekendafsluitingen van de Heinenoordtunnel in zuidelijke richting. Deze werkzaamheden hebben beperkt raakvlak met de werkzaamheden aan de N489, waardoor we een combinatie van beide werkzaamheden in deze weekenden kunnen uitvoeren.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van provincie.