Terug naar de vorige pagina

Maasdam - vervanging rioolgemaal Hoeksedijk

In februari 2023 is GKB Realisatie BV in opdracht van waterschap Hollandse Delta en gemeente Hoeksche Waard gestart met het vervangen van het rioolgemaal aan de Hoeksedijk te Maasdam. Het rioolgemaal verzamelt het afvalwater uit Maasdam en transporteert het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwijndrecht. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. Het huidige rioolgemaal Hoeksedijk is een gemetselde put uit 1971 die aan het einde van zijn levensduur is en in zijn geheel vervangen moet worden. Het nieuwe gemaal wordt ingepast in de omgeving en voorzien van nieuwe pompen die energiezuiniger zijn.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind maart worden afgerond. Enige overlast is echter niet te voorkomen, met name door bouwverkeer, bronbemaling (grondwater oppompen en afvoeren om zo plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen) en een tijdelijke pompinstallatie die naast het oude gemaal wordt geplaatst.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren voor de weggebruikers, omwonenden en de werknemers worden er verkeersmaatregelen genomen. Ook zal een periode de volledige weg worden afgesloten voor alle verkeer. Deze maatregelen worden duidelijk met borden aangegeven.

Omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij via de app ‘GKB communicatie’ op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken van de werkzaamheden. De app is gratis te downloaden in de Play- of App store.

Met het nieuwe rioolgemaal zorgen waterschap en de gemeente ervoor dat het afvalwater de komende jaren op de juiste wijze afgevoerd en gezuiverd kan worden.